Na drogach właściwie codziennie dochodzi do kolizji czy wypadków drogowych. Nawet najbardziej zdolny kierowca może doświadczyć przykrego incydentu. Jest to kwestia sekund i chwili nieuwagi. Dlatego bardzo ważnym jest wiedzieć jak się zachować po wypadku, kto ma zgłosić ubezpieczycielowi szkodę i jak napisać oświadczenie po kolizji, by uniknąć błędów i niepotrzebnych stresujących sytuacji.

Kiedy należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

W sytuacji, kiedy obie ze stron wiedzą kto zawinił i zależy im na szybkim dojściu do porozumienia, wzywanie policji nie jest konieczne. Napisanie oświadczenia kolizji drogowej oszczędza mnóstwo czasu. Poszkodowany jest w stanie przyspieszyć usunięcie szkody, wypłatę odszkodowania z OC sprawcy, który nie dostanie mandatu.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest dokumentem spisywanym przez uczestników wypadku w momencie, kiedy jest wyznaczony sprawca. Poszkodowany ma wtedy pisemne potwierdzenie roszczeń, na których podstawie otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy oraz likwidację szkody.

Jak napisać oświadczenie po kolizji?

Nawet jeśli sprawca przyzna się do winy, mogą pojawić się problemy z właściwą procedurą załatwienia spraw w związku z wypadkiem. Spisanie wspólnego oświadczenia po kolizji może przyprawić o problemy. Zawsze warto mieć w swoim samochodzie przygotowane dwa egzemplarze formularzu – dla sprawcy oraz poszkodowanego. Jednak nie zawsze jest to możliwe i w takiej sytuacji trzeba spisać go samodzielnie. Wtedy musimy pamiętać o tym, żeby dokument zawierał wszystkie potrzebne elementy. Co powinno znaleźć się na oświadczeniu o wypadku?

W przypadku, kiedy uczestnicy wypadku drogowego są zgodni co do jego przebiegu, decydują się nie wzywać policji i spisać wspólnie oświadczenie, muszą pamiętać o zawarciu najważniejszych punktów, które się w nim powinny znajdować.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument, który jest spisywany przez każdą spośród stron zdarzenia drogowego. Takie oświadczenie musi w sobie zawierać:

  • Imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania kierowców,
  • Imiona, nazwiska, numery PESEL, a także adresy zamieszkania właścicieli samochodów, jeżeli nie oni kierowali pojazdami,
  • Miejsce, datę oraz czas zdarzenia,
  • Dane ewentualnych świadków kolizji i ich podpisy,
  • Wskazanie, która ze stron jest sprawcą, a która poszkodowanym,
  • Numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy, a także nazwę firmy ubezpieczyciela,
  • Dokładny opis stłuczki,
  • Dokładny opis uszkodzeń samochodów powstałych na skutek wypadku,
  • Informację, czy uszkodzeniu uległy również inne przedmioty, jeżeli tak, to jakie,
  • Podpisy uczestników kolizji.

wypadek drogowy

Po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji należy skontaktować się z jego towarzystwem ubezpieczeniowym, np. poprzez infolinię lub inne kanały kontaktu, dostępne na jego stronie internetowej, i przekazać mu informacje na temat zdarzenia. W następnej kolejności należy umówić się z rzeczoznawcą. Oceni on szkody, które poniósł poszkodowany. Jeśli masz możliwość, umów wizytę w warsztacie samochodowym, aby profesjonalista mógł określić, czy wycenę przeprowadzono właściwie. Gdy proces ten pomyślnie się zakończy, wypłacenie odszkodowania może nastąpić już w kilkanaście dni po ocenie rzeczoznawcy.

Podobnym dokumentem do oświadczenia sprawcy wypadku, jest formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Oświadczenie to jednak nie stwierdza przyznania się sprawcy do winy. W odróżnieniu od formularza sprawcy wypadku, ten dokument stanowi wyłącznie potwierdzenie przebiegu oraz tożsamość uczestników kolizji.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz