Jeśli firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania lub też jego wysokość jest zbyt niska, możesz napisać odwołanie od takiej decyzji. Jest to dobry sposób, aby uzyskać pożądany efekt bez konieczności uczestniczenia w czasochłonnych i kosztownych procesach sądowych. Co musisz wiedzieć przed napisaniem odwołania?

Termin odwołania się od decyzji

Według kodeksu cywilnego, od decyzji firmy ubezpieczeniowej można się odwołać w ciągu trzech lat od jej wydania. Istnieją jednak pewne wyjątki, które znacznie wydłużają ten okres. Dzieje się tak wówczas, gdy szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego albo przestępstwa – w pierwszym przypadku do przedawnienia sprawy dochodzi po 10 latach, w drugim natomiast dopiero po 20.

Jak widać masz dużo czasu na złożenie odwołania, mimo to nie warto z tym zwlekać przede wszystkim ze względu na fakt, że po pewnym czasie łatwo zapomnieć o pewnych szczegółach, które mogą być istotne dla ubezpieczyciela. Dodatkowo należy pamiętać, że firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku (w przypadku spraw skomplikowanych ten okres wydłuża się do 60 dni), co z kolei powoduje przesunięcie się wypłaty pieniędzy.

Co napisać w odwołaniu?

Decydując się na odwołanie od decyzji musisz zadbać, aby dokument był napisany profesjonalnie. Muszą się w nim znaleźć takie informacje jak:

- dane osobowe poszkodowanego oraz informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym;

- numer polisy;

- numer szkody, a także numer decyzji ubezpieczyciela;

- informacja dlaczego poszkodowany nie zgadza się z decyzją wydaną przez ubezpieczyciela;

- ekspertyza rzeczoznawcy, choć warto mieć na uwadze, że nie jest ona wiążąca dla ubezpieczyciela;

- dokumenty potwierdzające, że kwota proponowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa realnych strat (mogą to być faktury).

W jaki sposób złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego można złożyć na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest kontakt ustny, może to być zarówno wizyta w oddziale firmy ubezpieczeniowej, jak również kontakt telefoniczny z jej przedstawicielem. Kolejną opcją jest przesłanie odwołania drogą elektroniczną. Trzecie rozwiązanie to forma pisemna – pismo można zanieść do towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysłać pocztą. To właśnie przesyłka pocztowa jest najlepszym rozwiązaniem, możesz bowiem zdecydować się na list z potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu zyskasz pewność, że odwołanie dotarło do ubezpieczyciela.

Odpowiedź od ubezpieczyciela

Od kilku lat polskie przepisy wyraźnie wskazują termin odpowiedzi na odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Firma musi to zrobić w nie dłużej niż 30 dni od momentu otrzymania pisma od poszkodowanego. W przypadku spraw wyjątkowo skomplikowanych ten termin wydłuża się dwukrotnie, jednakże ubezpieczyciel ma obowiązek poinformowania o tym klienta. W piśmie muszą zostać zawarte informacje o powodzie wydłużenia terminu oraz przewidywanym czasie odpowiedzi na reklamację. W przypadku, gdy firma nie wyśle takiego pisma do konsumenta przyjmuje się, że sprawa została rozwiązana z korzyścią dla osoby składającej reklamację.

Co robić w przypadku odmowy?

Niekiedy zdarza się, że mimo złożenia odwołania z rzetelnym uzasadnieniem swojej decyzji, towarzystwo ubezpieczeniowe podtrzyma swoje wcześniejsze stanowisko. W takim przypadku w liście od ubezpieczyciela muszą znaleźć się informacje o opcjach umożliwiających dalsze dochodzenie własnych racji. Mowa przede wszystkim o możliwości złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego, aby rozpatrzył tę sprawę - jego działanie na rzecz poszkodowanego jest bezpłatne.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz