W przypadku śmierci najbliższej osoby, możesz ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę, aby jednak skutecznie móc to uczynić w większości przypadków niezbędna będzie pomoc kancelarii zajmującej się tego typu sprawami.

W czym może pomóc kancelaria odszkodowawcza?

Kancelaria odszkodowawcza zajmuje się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku wypadku. Przede wszystkim zadaniem kancelarii jest ustalenie podmiotu, od którego domagamy się odszkodowania. Może też w naszym imieniu przeprowadzić negocjacje i postępowanie polubowne, jeśli istnieje możliwość rozwiązania sporu drogą pozasądową. W ostateczności kancelaria podejmie wszelkie czynności dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. Kancelaria działa w imieniu osób, które poniosły szkodę podczas wypadku na przykład w drodze do pracy, szkoły czy też na terenie gospodarstwa rolnego. Może też reprezentować rodziny osób zmarłych w wypadku lub jeśli dana osoba znajduję się w stanie wegetatywnym. Kancelarie pomagają też tym osobom, które uważają, że odszkodowanie, jakie im zostało wypłacone jest za niskie.

W przypadku kiedy bliska nam, osoba zmarła w efekcie wypadku komunikacyjnego, kancelaria pomoże nam podjąć wszelkie niezbędne czynności do uzyskania odszkodowania. Przede wszystkim zgromadzi dla nas niezbędne dokumenty i oceni, z jakiego tytułu rodzina i krewni może domagać się odszkodowania. W wielu przypadkach uzyskanie jednorazowego świadczenia jest bardzo skomplikowane, zwłaszcza kiedy wypadek powstał z winy innego kierowcy. Ważne jest też to, że osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oprócz odszkodowania, przysługuje też szereg innych świadczeń, a właściwe ustalenie zakresu pomocy, może ocenić wyłącznie specjalista. Chodzi tu na przykład o rentę, zadośćuczynienie czy na przykład zwrot kosztów leczenia.

Osoby ubiegające się o odszkodowanie bardzo często nie potrafią samodzielnie oszacować jego wysokości. Nie wiedzą też do kogo powinni się zgłosić z żądaniem wypłaty odszkodowania. Dlatego analiza sprawy i wskazanie podmiotu, do którego kierować będziemy swoje żądania, to pierwszy etap pracy kancelarii. Dopiero w kolejnych etapach, specjaliści z kancelarii określą prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania i cenę za swoje usługi.

Ile bierze kancelaria odszkodowawcza?

Najkorzystniejsza sytuacja to polubowne wypłacenie odszkodowania przez dany podmiot. Najdroższe będą oczywiście sprawy sądowe. Im dłużej będą one trwać, tym wyższy będzie koszt postępowania. Samo wniesienie pozwu jest płatne. Wysokość opłaty zależy do wielu czynników. Przede wszystkim od:

• Kwoty odszkodowania, jakiej się domagamy.

• Trybu, w jakim będzie rozpatrywana sprawa

Opłata może być zatem zróżnicowana. Dla przykładu, jeśli domagamy się odszkodowania w kwocie np. 50 tysięcy złotych, to musimy się liczyć z opłatą na poziomie 1 tysiąca złotych. Z opłatą są związane też dodatkowe elementy sprawy sądowej jak na przykład powołanie biegłych. Wszystkie te koszty zapłaci w naszym imieniu kancelaria, ale musimy się liczyć z tym, że zwróci się do nas o ich zwrot. Niekiedy kancelaria nie podejmie się wzięcia danej sprawy. Stanie się, tak gdy szansę na uzyskanie odszkodowania są znikome lub gdy roszczenie się przedawniło, lub wysokość odszkodowania jest minimalna. Jeśli jednak kancelaria zadeklaruje chęć odzyskania dla ciebie odszkodowania, to najczęściej zaoferuje ci potrącenie pewnego procentu wysokości kwoty odszkodowania. W zależności od tego, jak wysokie jest odszkodowanie, procent ten może się wahać od 20-30% całości sumy. Tutaj obowiązuje jedna zasada. Im wyższa jest kwota odszkodowania, tym mniejszy procent zażyczy sobie kancelaria. Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, to procent, jaki zażąda kancelaria, będzie zdecydowanie wyższy. Istnieje też inna możliwość. Niektóre kancelarie mogą nam zaproponować odkupienie od nas sprawy. Musisz mieć też świadomość, że większość kancelarii będzie chciała zabezpieczyć się przed twoimi działaniami, które mogą być dla niej potencjalnie niekorzystne. Musisz zatem liczyć się z możliwością nałożenia kary umownej, jeśli po rozpoczęciu prac przez kancelarię, zdecydujesz się na rozwiązanie umowy, lub jeśli za plecami kancelarii prowadzisz tajne negocjacje z podmiotem, od którego domagasz się odszkodowania. Choć kancelaria i pomoc zatrudnionych przez nią prawników zazwyczaj okazuje się niezbędna do uzyskania odszkodowania, to każdorazowo przed podpisaniem umowy, dokładnie przejrzyj ogólne warunki. Dzięki temu będziesz mieć ogólne rozeznanie co do postępowania kancelarii i kosztów, jakie poniesiesz i unikniesz bolesnych rozczarowań.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz