Czy masz świadomość tego, że 7 na 10 decyzji odszkodowań, które są wypłacane, są zaniżone? Statystyki alarmują i nie napawają optymizmem jednostek poszkodowanych w wypadkach. Istnieje jednak możliwość napisania odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Umożliwia to walkę o wyższe odszkodowanie i daje szansę złożenia reklamacji. Podpowiadamy, jak w najlepszy sposób napisać odwołanie do ubezpieczyciela.

Podstawa prawna dotycząca odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczącej rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jednostki poszkodowane w wypadku drogowym, które dostały zaniżone bądź niewystarczające odszkodowanie z OC sprawcy, posiadają prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Data złożenia reklamacji jest taka sama jak przedawnienia się roszczeń, co oznacza, że są to 3 lata. Zdarza się jednak, że okres ten zostaje wydłużony do 20 lat, przykładowo w sytuacji, w której szkoda pojawiła się na skutek przestępstwa (występku bądź zbrodni).

Pisanie odwołania – w jaki sposób?

Gdy chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób napisać odwołanie od decyzji PZU lub innego zakładu ubezpieczeń, musimy nade wszystko pamiętać, że musi to być pismo oficjalne, a w związku z tym – posiada ściśle określoną formułę. Powinno ono zawierać konkretne dane, takie jak:

 • imię, nazwisko i adres osoby poszkodowanej oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;
 • numer szkody, numer decyzji którą wydał ubezpieczyciel, a z którą nie zgadza się osoba poszkodowana oraz numer polisy;
 • uzasadnienie odwołania;
 • numer konta bankowego i kwota, o jaką się ubiegamy;
 • załączniki (jeśli je posiadamy) –cennik części zamiennych, faktury itp.

Jeżeli posiadamy szkodę z OC sprawcy i otrzymaliśmy zaniżoną wycenę szkody, to na poniższej podstronie możesz pobrać wzór odwołania i dostać pomoc w celu w otrzymania wyższego odszkodowania.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącego zaniżone odszkodowania da się opisać dzięki temu prostemu wzorowi:

 • w prawym górnym rogu wpisujemy datę sporządzania reklamacji oraz miejsce;
 • po lewej stronie, niżej, należy zamieścić swoje dane: nazwisko, imię i adres oraz numer szkody, a także numer polisy;
 • po prawej stronie, powinniśmy oznaczyć towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego się odwołujemy, a także podajemy jego adres;
 • poniżej należy zamieścić uzasadnienie i dołączyć informację o kwocie, o jaką się ubiegamy, a także podać numer konta bankowego;
 • dokument należy własnoręcznie podpisać.

Jak napisać uzasadnienie reklamacji od decyzji ubezpieczyciela

Reklamacja, aby pozwoliła nam uzyskać nasz cel, może być skuteczna bez długiego oraz nadmiernie opisowego uzasadnienia. Znacznie bardziej istotne jest to, żeby uzasadnienie było wyczerpujące, konkretne i żeby zostały umieszczone dowody dotyczące naszej racji. Do odwołania trzeba dołączyć faktury oraz rachunki, których nie jesteśmy w stanie opłacić z kwoty oferowanej nam przez ubezpieczyciela. Jeśli zaniżono sumę części zamiennych, dobrze byłoby skierować się do Autoryzowanej Stacji Obsługi, aby móc zawrzeć w naszej reklamacji cennik konkretnych elementów. Możemy też dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, specjalizującego się w przygotowywaniu wycen, ponieważ możemy w ten sposób udowodnić, że jesteśmy właściwie przygotowani do walki o należne nam świadczenie. W naszym uzasadnieniu możemy również zawrzeć linki do aukcji bądź komisów internetowych, dzięki którym potwierdzone zostanie nasza rzeczywista wartość pojazdu, jeśli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową. Należy pamiętać, aby w odwołaniu zawrzeć także sumę, o którą się ubiegamy oraz numer konta bankowego.

Złożenie odwołania

Istnieją trzy możliwości dotyczące złożenia odwołania od decyzji PZU bądź innego ubezpieczyciela:

 • forma pisemna, gdzie składamy odwołanie osobiście w konkretnej placówce należącej do ubezpieczyciela bądź w sposób listowny;
 • droga elektroniczna (o ile nasz ubezpieczyciel umożliwia tego typu kontakt);
 • forma ustna, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami infolinii ubezpieczyciela bądź poprzez podanie do protokołu w trakcie wizyty w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego.

Powyżej podany wzór reklamacji od decyzji ubezpieczyciela dotyczy formy pisemnej. Jeżeli nie mamy możliwości złożenia wniosku w sposób osobisty, powinniśmy wysłać go listem poleconym wraz z potwierdzeniem odbioru. Wówczas będziemy mieli pewność, że przesyłka dotrze do danego odbiorcy.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel posiada 30 bądź 60 dni (w przypadku, gdy sytuacja jest wyjątkowo trudna), aby odpowiedzieć na naszą reklamację. Jeżeli nie stanie się to w tym czasie, przyjęte jest wówczas, że decyzja została rozpatrzona pozytywnie dla nas. Jeżeli zaś odmówi, to mamy możliwość jeszcze zwrócenia się do Rzecznika Finansowego. Nie zapominajmy, że w każdym momencie możemy skorzystać ze specjalistycznego doradztwa firmy odszkodowawczej, co umożliwi nam odniesienie sukcesu.

 

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz