Wypadek samochodowy nie jest z pewnością przyjemnym doświadczeniem. Wiąże się on bowiem z koniecznością naprawy pojazdu czy poniesieniem kosztów holowania lub parkowania pojazdu. Czy koszty te mogą być zwrócone przez ubezpieczyciela? Z pewnością powinny być, jeżeli pojazd został uszkodzony lub zniszczony przez osobę trzecią, a szkoda jest likwidowana z polisy OC jej sprawcy. 

Nie musisz płacić za holowanie!

W prawie ubezpieczeniowym naczelną zasadą jest zasada pełnego odszkodowania. Zgodnie z nią ubezpieczyciel jest zobowiązany naprawić szkodę, która obejmuje wszystkie straty, jakie poszkodowany poniósł w związku ze zdarzeniem, jak również korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby zdarzenie to nie nastąpiło. Co ważne, straty te muszą pozostawać w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem samochodowym. 

Jak zatem odnieść powyższe zasady do kosztów holowania pojazdu? Otóż odholowanie samochodu z miejsca wypadku jest zazwyczaj konieczne w sytuacji, w której uszkodzenia są na tyle poważne, że stan techniczny pojazdu nie pozwala na dalszą jazdę, a nie można pozostawić go w miejscu zdarzenia, bowiem mogłoby to spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa, jak też zagrożenie kradzieżą.

Ponadto zwrot kosztów holowania jest zasadny także z tego względu, że w przypadku zajścia wypadku samochodowego, poszkodowany ma obowiązek poczynić kroki w celu zmniejszenia rozmiarów szkody. Takimi czynnościami z pewnością będzie niezwłoczne odholowanie pojazdu z miejsca, w którym wystąpiło zdarzenie, jak również umieszczenie go w odpowiednio zabezpieczonym miejscu, dzięki czemu zapewni się ochronę samochodu oraz warunki odpowiednie dla dokonania oględzin. 

Mając powyższe na uwadze, z całą pewnością należy uznać, że koszty holowania pojazdu to klasyczny przykład uszczerbku majątkowego, powstałego w związku z wystąpieniem zdarzenia wywołującego szkodę. W konsekwencji przyjmuje się, że zakład ubezpieczeń powinien zwrócić poszkodowanemu koszty holowania pojazdu z miejsca wypadku do miejsca zamieszkania poszkodowanego lub do warsztatu. 

Jak uzyskać zwrot pieniędzy za holowanie z OC sprawcy?

Pierwszym krokiem w celu uzyskania zwrotu za holowanie z OC sprawcy szkody jest zgłoszenie tego roszczenia ubezpieczycielowi. Musisz zatem wskazać, że poniosłeś koszty związane z holowaniem pojazdu oraz ile wyniósł Twój uszczerbek majątkowy. Możliwe, że ubezpieczyciel będzie wymagał przedstawienia od Ciebie rachunków, np. za lawetę. Następnie wydana zostanie decyzja, w której ubezpieczyciel przyzna Ci zwrot kosztów holowania pojazdu lub odmówi jego przyznania (ewentualnie ustali wysokość odszkodowania w inny sposób). 

Jeżeli ubezpieczyciel nie uwzględni całości zgłaszanych przez Ciebie żądań, to możesz złożyć odwołanie od wydanej przez niego decyzji, w którym odniesiesz się do argumentacji ubezpieczyciela. Na uzasadnienie wysokości kosztów holowania możesz wskazać np., jaka była odległość od miejsca wypadku do miejsca Twojego zamieszkania, jak również, jakie są przykładowe stawki za usługi holowania na lokalnym rynku. 

Jeżeli Twoje roszczenia nadal nie zostaną uwzględnione w pełnej wysokości, to przysługuje Ci jeszcze droga sądowa. Wówczas warto skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu, który pomoże Ci dochodzić przysługujących Ci kwot. 

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów holowania? 

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody, poszkodowany ma obowiązek minimalizowania rozmiaru szkody. W związku z powyższym powinien on zorientować się, jak kształtują się ceny usług holowania na lokalnym rynku. Co więcej, powinien wybrać firmę, która oferuje usługi w cenie nieprzekraczającej standardowej ceny za holowanie. Jeżeli ceny przekraczałyby bowiem standardowe, to ubezpieczyciel może zmniejszyć wysokość odszkodowania. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz