Kolizje i wypadki drogowe potrafią przysporzyć wiele stresu i kłopotów. Bardzo często doznajemy w ich wyniku szkód, które wiążą się z koniecznością przeprowadzenia kosztownych napraw. Dużą pomocą są środki z odszkodowania, jednak ich pozyskanie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. To długotrwały proces, który wymaga od poszkodowanego przedłożenia stosownych dokumentów ubezpieczycielowi. Następnie często trzeba uczestniczyć w oględzinach lub w obradach komisji lekarskiej. Wszystko to wymaga dużego zaangażowania, nic więc dziwnego, że gdy zwieńczeniem tych starań jest decyzja odmowna, rośnie w nas frustracja.    

Czy decyzja ubezpieczyciela jest nieodwołalna?

Miejmy na uwadze to, że wydana przez ubezpieczyciela decyzja odmawiająca przyznania odszkodowania nie oznacza, że poszkodowany nie może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu OC. Zawsze możemy odwołać się od niekorzystnej dla nas decyzji, a jeśli to nie poskutkuje, możemy pozwać zakład ubezpieczeń i pozwolić aby to sąd określił, czy rekompensata nam się należy. Pomocy możemy również szukać u Rzecznika. Decyzja zakładu ubezpieczeń nie jest więc nieodwołalna i można ją zakwestionować, co doskonale obrazują poszczególne wyroki sądów. Warto więc wszelkie wątpliwości konsultować z prawnikami.
W jakich przypadkach ubezpieczyciel ma prawo do odmówienia wypłaty odszkodowania z OC? Ubezpieczyciel może odmówić nam całkowitej wypłaty odszkodowania w następujących sytuacjach:

  • szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego
  • poszkodowany jest sprawcą wypadku

Kiedy szkoda powstaje wyłącznie z winy poszkodowanego? Chociażby wtedy, gdy wszedł on na jezdnię w niewłaściwym miejscu, zaskakując kierowcę poruszającego się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Kluczowe są tutaj okoliczności konkretnego zdarzenia. Z wyłączną winą nie powinniśmy jednak utożsamiać przyczynienia się do wypadku. Jeśli bowiem kierujący pojazdem nie jechał w sposób prawidłowy, sytuacja jest już interpretowana zupełnie inaczej. Pamiętajmy o tym, że jeśli wypadek polegał na zderzeniu się dwóch aut, trzeba będzie wykazać winę drugiego uczestnika wypadku aby uzyskać odszkodowanie.

Jak zachować się w sytuacji, w której otrzymaliśmy odmowę wypłaty odszkodowania z OC?

Pierwszym krokiem powinno być wniesienie odwołania, w którym zawrzemy argumentację przemawiającą na naszą korzyść. Trzeba wykazać w nim, że odmowa została wydana na nieprawdziwej lub błędnej podstawie. Naszym zadaniem jest zakwestionowanie punktu widzenia ubezpieczyciela i zanegowanie jego argumentów. Rozsądnie będzie skorzystać w tej kwestii z pomocy specjalistów. W przypadku kolizji, na wniesienie odwołania posiadamy 3 lata, natomiast w sytuacji wypadku – 20 lat. Jeśli odwołanie nie przyniosło zamierzonego skutku możemy zwrócić się z naszą sprawą do Rzecznika. Warto zrobić to także wtedy, gdy ubezpieczyciel zignorował odwołanie. Wystarczy złożyć bezpłatny wniosek o interwencję. Należy to jednak zrobić dopiero wtedy, kiedy została wyczerpana droga odwoławcza. Do Rzecznika możemy też wnieść o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. Wiąże się to z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 50 zł. Rzecznik zaangażuje się w sprawę jako niezależny mediator. Ostatnią z możliwości jest wniesienie sprawy do sądu. Miejmy jednak na uwadze, że postępowanie jest kosztowne i zazwyczaj trwa bardzo długo. Jeżeli uważamy, że to nasza ostatnia możliwość uzyskania odszkodowania – zróbmy to. Zaangażujmy jednak do pomocy prawnika. Powyższe przykłady pokazują, że odmowna decyzja otrzymana od zakładu ubezpieczeń wcale nie musi oznaczać braku szans na rekompensatę doznanych szkód. Niekiedy wymaga to jedynie nieco większych starań i zaangażowania w sprawę specjalistów z dziedziny prawa.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz